Zveme dívky předškolačky 20.3.2018 od 17:00( 9.ZŠ) na výběr do sportovní basketbal.třídy.

Cvičební úbor s sebou. Vstup hlavním vchodem.

V týmu můžeš být, i když nenastoupíš na školu.